• Pravidla pro hodnocení v českém jazyce

    •  

      

     HODNOCENÍ DIKTÁTŮ A PRAVOPISNÝCH CVIČENÍ

     1. stupeň                                                                                                                   

     1

     0-2 hrubé chyby

     2

     3-4 chyby

     3

     5-6 chyb

     4

     7-9 chyb

     5

     10 a více chyb

      

     2. stupeň

     1

     0-1 chyba

          2

     2-3 chyby

         3

     4-5 chyb

         4

     6-9 chyb

         5

     10 a více chyb

      

      

     Malé chyby- háček, čárka, tečka ve slově,

     2 malé chyby= 1 velká chyba

      

     VÁHA ZNÁMEK NA 1. STUPNI

     Váha 2____________________________pololetní a závěrečná prověrka, diktát

     Váha 1____________________________diktát, pravopisné cvičení (2- 3 jevy)

     Váha 1____________________________čtení, práce s textem

     Váha 1____________________________slohové práce

     Váha 0,5___________________________pravopisné cvičení (1 jev)

     Váha 0,5___________________________recitace

     Váha 0,5___________________________psaní

     Váha 0,5___________________________opis, přepis

     Váha 0,5___________________________prezentace referátu, čtenářského deníku

     Váha 0,25­­­­­__________________________referát, čtenářský deník

     Váha 0,25__________________________aktivita v hodině

      

      

     VÁHA ZNÁMEK NA 2. STUPNI

     Váha 2____________________________pololetní a závěrečná prověrka

     Váha 1____________________________diktát, pravopisné cvičení (2-3 jevy)

     Váha 1____________________________mluvnická prověrka (více jevů)

     Váha 1____________________________práce s textem

     Váha 1____________________________slohové práce

     Váha 1____________________________prověrka z literatury (15 minut a více)

     Váha 1____________________________ recitace

     Váha 0,5___________________________pravopisné cvičení (1 jev)

     Váha 0,5___________________________mluvnická prověrka (1 jev)

     Váha 0,5___________________________prověrka z literatury

     Váha 0,5___________________________prezentace referátu, čtenářského deníku

     Váha 0,25­­­­­__________________________referát, čtenářský deník

     Váha 0,25__________________________aktivita v hodině