• Údaje o školské radě: podle Zákona č.561/2004 Sb, Školský zákon, § 167 a na základě výsledků voleb do školské rady ze dne 7. 6. 2021, byla zvolena tříčlenná školská rada při Základní škole, Božice.

    Předseda školské rady: Bořivoj Čada.

    Členové:  Naděžda Vidová

                     Lenka Fojtíková