• Informace

    •  

     KONTAKT

     Školní družina 1: tel: 723 900 902

     Školní družina 2: tel: 723 900 862

     Školní družina 3: tel: 607 323 039

      

      

      

     O nás

     Provoz ŠD Božice je zajištěn ve 3 odděleních:

      I. oddělení vede vedoucí vychovatelka Jitka Nováková, DiS., BA (HONS)

      II. oddělení vede vychovatelka Aneta Poláková

     III. oddělení vede Mgr. Leona Kocábová, Bc. Hana Jelenová

      

      

      

      

     Přihláška:

      

     Přihlášku si vyzvednou děti/rodiče u vychovatelky a vyplněnou ji odevzdají v družině. Pozdější změny (např. docházka do kroužků) se doplní dodatečně v aktuálním čase. Pozornost prosím věnujte zejména rubrikám kontaktní údaje (datum narození dítěte, telefon na oba rodiče popř. opatrovníky, telefon do zaměstnání nebo na babičku pro případ nouze) a jména osob oprávněných dítě z družiny vyzvedávat. Vychovatelky mohou dítě předat pouze osobám uvedeným v přihlášce, proto prosím důkladně zvažte, koho pro své děti budete posílat (prarodiče, sousedy, starší sourozence, kamarády starších sourozenců, další příbuzné, rodiče spolužáků,...).

     Jakékoli pozdější změny je třeba doložit písemně, nikoli telefonicky (např. změněný čas odchodů dítěte, povolení odcházet samostatně bez doprovodu, mimořádný jednorázový odchod s osobou neuvedenou v přihlášce,...).

      

      

     Provozní doba školní družiny:

      

     I. oddělení 11:10 - 16:10 hod.

     II. oddělení 11:10 - 15.45 hod

     III. oddělení 12:00 - 15.00 hod

      

      

      

     Úplata za školní družinu:

     Platba se provádí elektronicky- do 15.  v měsíci na měsíc následující.
     V tomto školním roce činí 200,- Kč za měsíc.

     Lze zaplatit částku 200,- Kč měsíčně nebo půlročně či ročně.

      

      

     Odchody do zájmových kroužků:

     V případě odchodů dětí do zájmových kroužků, sdělí rodiče vychovatelce den a hodinu odchodu dítěte. Dětem, které navštěvují ZUŠ, vyplní rodiče lísteček o tom, že budou odcházet samy.

     Pokud bude mimořádný kroužek, vystoupení, zkoušky v ZUŠ, musí mít děti omluvný lísteček s upřesněním času odchodu nebo si pro ně musí vyučující přijít osobně a pak je zpět vychovatelce předat. Děti bez omluvných lístečků vychovatelka nesmí pouštět!

      

      

     Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

     Při vyzvednutí dětí ze školní družiny rodiče zazvoní na příslušné oddělení a vyčkají na příchod dítětě před dvěřmi.  Nevstupují do budovy. Vyjímkou jsou rodiče prvňáčků, kteří mají povolen vstup do školy, ale pouze první školní týden.

      

      

     Akce ŠD během roku

      

     Mikulášská veselice

     Vánoční dílny

     Karneval

     Jarní dílny

     Dětský den

      

     A mnoho dalších…….