• O škole

   • Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace je úplná základní škola s právní subjektivitou. Jako příspěvková organizace vznikla k 1. 1. 2003. V aktuální organizační podobě a se současným názvem byla škola rozhodnutím zřizovatele a MŠMT zapsána do školského rejstříku s účinností ke dni  1.9. 2007.

     

    Škola sdružuje tato školská zařízení:

    1. mateřská škola s povolenou kapacitou 121 dětí

    2. základní škola s povolenou kapacitou 350 žáků

    3. školní družina  s povolenou kapacitou  90 žáků (od 1.9.2014)

    4. školní jídelna s kapacitou 360 jídel (od 20.10.2016)

    5. školní jídelna – výdejna s kapacitou 25 jídel

    a provozuje své činnosti na těchto pracovištích:

    1. 671 64 Božice 393

    2. 671 64 Božice 283

    3. 671 64 Božice 49

    4. 671 78 Jiřice u Miroslavi, Borotice 3

    5. 671 28 Jaroslavice, Velký Karlov 68

     

    Škola je otevřena pro veřejnost každý všední den od 7:00 hodin do 15:30 hodin a tělocvična pro sportovní aktivity denně od 15:00 hodin do 21:00 hodin (v sobotu a neděli od 9:00 hodin) podle rozvrhu činnosti.