• Pravidla chování ve studovně:

   •  

     

    1. Vcházej do studovny v přezůvkách, bundy a kabáty si odlož v šatně, v šatní skříňce.

    2. Ve studovně nekonzumu jpotraviny a nápoje.

    3. Chovej se tiše a ohleduplně k ostatním, řiď se pokyny dozoru, dodržuj pravidla slušného chování,

    pokud je nedodržuješ, budeš vyloučen.

    4. Pro svou práci využij místo u stolu.

    5. Máš možnost si půjčit knihu, časopis, učebnici, udělat si domácí úkoly.

    6. Vypůjčené materiály nevynášej ze studovny.

    7. S vypůjčenými materiály zacházej šetrně, opatrně, nepodtrhuj, nevpisuj.

    8. Opouštíš-li studovnu, vrať vypůjčené materiály do police, na stůl.

    9. Ve studovně si můžeš vypůjčit tablet ke studijním účelům.

    10. Můžeš používat i svá zařízení, ale pouze ke studijním účelům.