• Výchovný poradce: Mgr. Petra Polínková

            Konzultační hodiny: Po 8:20 - 9:20 případně dle domluvy