• Nabídka kroužků 2023/2024

          • Do sekce kroužků byla přidána nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024. Případný zájem hlaste u vedoucího koužku. Zájemci o kroužky paní Horákové a paní Rohlíkové (Bojové sporty, Keramika, DANZANA, Barevná pastelka) se  mohou hlásit v ředitelně.