• Halloween

     • Halloween se tento rok velmi povedl! Žáci byli nadšeni především z chemické laboratoře nebo z opičí dráhy. Do fotoalba byla přidána nová galerie Halloween.

      Více na našich sociálních sítích.

     • Práce s třídním klimatem

     • Dne 25.10. se paní učitelky šestých tříd, paní učitelka Floriánová a paní učitelka Stehlíková, zúčastnily školení na téma ,,Práce s třídním klimatem‘‘ pod vedením zkušené lektorky Mgr. Heleny Adamusové. Načerpaly spoustu nových informací v oblasti týkající se šikany a její prevence. Dozvěděly se spoustu  nových metod  rozvíjení  a podporování dobrých vztahů ve třídě a nastavení dobrého třídního klimatu.

     • Seminář Děti a mladiství v krizi

     • Při příležitosti mezinárodního dne duševního zdraví se paní učitelka Petra Polínková a Veronika Mikysková zúčastnily semináře na téma „Děti a mladiství v krizi“ v Café Práh v Brně. Tento projekt připravil Jihomoravský kraj ve spolupráci s organizací Práh jižní Morava.

      Tento seminář nám přinesl náhled do současné situace ohledně trendů v oblasti duševních poruch dětí a mládeže a nabídnul kontakty na organizace, které se touto problematikou zabývají a mohou nám pomoci v řešení náročných situací.

      Odkaz na web, který mohou děti v případě problémů využít : https://tezkahlava.cz/ 

     • Podzimní škola - Chceme být zdraví

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Podzimní škola - Chceme být zdraví.

      Pro žáky naší školy bylo připravené zábavné podzimní dopoledne. Žáci tvořili podzimní dekorace, zúčastnili se soutěží a pod vedením zkušené záchranářky byli seznámeni se základy první pomoci. Poskytnutí první pomoci si v odpoledních hodinách vyzkoušel i pedagogický sbor.