• Den otevřených dveří 15. 12. 2023

     • Dne 15.12.2023 proběhl na naší škole při příležitosti 60. výročí otevření školy Den otevřených dveří.

      Chtěli bychom především poděkovat Sdružení rodičů za zaštítění celé akce, dále našemu zřizovateli Obci Božice za podporu a pomoc s chystáním. Dále děkujeme všem, kteří se zúčastnili jako návštěvníci. Všechny peníze, které jste zde utratily, putují zpět směrem k dětem přes Sdružení rodičů nebo přes třídní fond. Nemalé díky patří i našim žákům, kteří se ve velké míře zapojili do organizace i do akce samotné. Byli jsme velmi potěšeni obrovským zájmem o akci, rádi jsme se se všemi potkali a těšíme se na další podobná setkání.

     • Informace ke stávce

     • Vážení rodiče, přátelé školy,

      v rozpočtu školství chybí pro příští rok minimálně 6 miliard korun – rozumím složité ekonomické situaci našeho státu, ale jsem spolu s ostatními řediteli a kolegy přesvědčena, že ubírat z rozpočtů škol se nám do budoucna nemůže vyplatit.Ve školách je zavedena inkluze. Když se inkluze začala do škol zavádět, ministerstvo uklidňovalo školy zřízením řady podpůrných opatření, například zavedením pozic asistentů pedagoga, možnost většího dělení hodin atd. Pro vládu však bylo překvapením, že toto řešení stojí mnoho peněz a teď potřebují ušetřit. Ministerstvo tedy plánuje snížení PHMAX (maximální stanovený počet hodin týdně, které učíme v naší škole). U nás je to konkrétně o 17 vyučovacích hodin. Kromě toho vláda plánuje i snížení počtu asistentů pedagoga.

      Co to pro nás konkrétně znamená?

      Dojde ke sloučení některých dělených hodin, popřípadě tříd. Například už nebudeme moci dělit vícepočetné třídy na hodiny tělocviku, některé hodiny cizích jazyků, pracovních činností atd.

      Vzhledem k tomu, že máme ve škole mnoho žáků inkludovaných, dělili jsme od letošního roku i některé hodiny českého jazyka a matematiky na prvním stupni, aby se učitelé mohli kvalitněji věnovat znevýhodněným dětem – to už také nepůjde.Se situací se budou muset vypořádat učitelé – čas, který věnují znevýhodněným žákům, jim přitom bude i při nejlepší snaze chybět na práci s ostatními žáky. Je také v plánu snížit platy nepedagogických pracovníků, tedy uklízeček, kuchařek…

      K čemu toto povede?

      Kdo bude za mnohem nižší plat uklízet učebny, záchody, jídelnu, chodby? Copak by škola mohla fungovat bez těchto lidí? Rozpočet se ve školství snižuje již několikátým rokem například na pomůcky a školení máme v současnosti asi polovinu toho, co jsme dostávali před rokem. A vláda plánuje další snižování.

      Začali jsme budovat důvěru mezi školou a veřejností, Vámi rodiči. Jde nám zejména o kvalitní vzdělávání v naší škole. Začali jsme pracovat na nové vizi školy, která bude reflektovat nové strategie vzdělávání a připravovat Vaše děti na život. Musím konstatovat, že všechny tyto pracně budované věci budou v ohrožení. Přestože jsou kroky současného ministra školství devastující, mohu Vám slíbit, že já i mí kolegové se budeme snažit minimalizovat jejich dopady na naši školu. Vaše děti jsou u nás vždy na prvním místě.

      Protože se tento týden nepodařilo vyjednat ve vládě změny, připojíme se 27. listopadu 2023 ke stávce kterou vyhlásily školské odbory. Rozhodli jsme se, že nelze jinak dát vládě jasně najevo, že tudy cesta nevede. Vážení rodiče, víme, že Vám zavřenou školou zkomplikujeme situaci, ale věřím, že nyní už chápete, proč to musíme udělat. Jde nám přece o kvalitní školu pro Vaše děti. Vždyť děti jsou budoucnost nás všech.

      Děkuji vám za pochopení.

      Mgr. Veronika Mikysková

      Ředitelka ZŠ a MŠ Božice

     • Den laskavosti 4. třída

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Den laskavosti 4. třída.

      Jaké to je, rozdávat druhým radost?

      13.11. byl světový den laskavosti. I naši čtvrťáci se s chutí zapojili. Vytvořili přáníčka s poděkováním p. kuchařkám , že nám vaří obědy. Paní uklízečkám , za úklid tříd. Nezapomněli ani na p. školníka či p. vychovatelku. 

       Dětem děkuji, že dobrovolně zůstaly " po škole" a aktivní přístup.  My v plnění laskavosti pokračujeme. V příloze přikládáme kalendář na listopad. Můžeš se přidat taky. Vždyť laskavců není nikdy dost.  🙂

     • Třídní schůzky

     • Třídní schůzky letos jinak :)

      Třídní schůzky budou od letošního školního roku probíhat formou tripartity/triády (žák – učitel - rodič):

      Tripartity probíhají jako klasické třídní schůzky dvakrát do roka. Učitel vypíše v Edupage termíny, na které se rodiče přihlásí. V daný den a čas se pak společně sejdou ve škole. (Pokud se rodič/dítě nemůže ze závažných důvodů dostavit v některém z nabídnutých termínů, bude schůzka s třídním učitelem domluvena individuálně).

      Na začátku setkání mluví učitel - uvede, proč se společně všichni sešli a co je čeká. Pak dostane slovo dítě – třídní učitel všechny děti na triádu připraví v rámci třídní hodiny.Na dítěti je, aby rodičům předvedlo, co a jak se ve škole učí, co ho (ne)baví, co mu jde a nejde.

      Pro děti je to výzva a zkušenost, kterou jistě v životě uplatní. I když zdaleka ne každému z nich je příjemné, když se pozornost upírá čistě na něj a má mluvit o své práci a pocitech, o věcech, které se nedaří, nebo se naopak třeba pochválit.

      Některé děti jsou rády, že se o nich nemluví bez nich, jiné by si přály, aby u toho být nemusely. Ale výhoda schůzek rodič-žák-učitel je právě v tom, že redukuje informační šumy, které mohou vést k dohadům. Pokud dojde k rozporům, lze je okamžitě vysvětlit, na problémy lze hledat řešení a rodič nemusí volit, zda věřit líčení svého dítěte, nebo učitele.

      Když dítě skončí, má rodič prostor na dodatečné otázky, ať už přímo na dítě či na učitele.

      Důležité je se na tuto formu schůzek připravit a podpořit děti, aby se tohoto setkání nebály.

      Triády proběhnou příští týden v úterý a středa (21. – 22. 11. 2023) - konzultační hodiny již byly vypsány. Ke třídním učitelům se nahlaste určitě, pokud budete chtít konzultovat i s jiným učitelem, máte také možnost.

      Jedna schůzka cca 15 minut.