• Preventivní program

     • Dne 11. 1. se žáci šestých tříd pod vedením Mgr. Martiny Voborné z Pedagogicko – psychologické poradny zúčastnili preventivního programu na téma Šikana a kyberšikana. Byli seznámeni se základními pojmy daného tématu a upozorněni na rizika šikany a kyberšikany. 

     • Recitační soutěž

     • Dne 9. ledna se uskutečnila na naší škole recitační soutěž. Všem zúčastněným žákům děkujeme a vítězům gratulujeme. 

     • Vánoční Znojmo - 4. třída

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Vánoční Znojmo - 4. třída.

      Dne 21.12. se 4. třída vydala na exkurzi "Vánoční Znojmo". Navštívili jsme Jihomoravské muzeum, kde na nás čekala expozice: Živá a neživá příroda Znojemska, pravěký zemědělec či zbraně Orientu. Pokračovali jsme procházkou k rotundě sv. Kateřiny. Nakonec došlo i na vánoční trhy, které jsme si "chutně" užili. 

       Děti chválím za ukázněné chování v muzeu a děkuji p. asistence Fňoukalové za doprovod. 

      Mgr. Polláková

     • Den otevřených dveří 15. 12. 2023

     • Dne 15.12.2023 proběhl na naší škole při příležitosti 60. výročí otevření školy Den otevřených dveří.

      Chtěli bychom především poděkovat Sdružení rodičů za zaštítění celé akce, dále našemu zřizovateli Obci Božice za podporu a pomoc s chystáním. Dále děkujeme všem, kteří se zúčastnili jako návštěvníci. Všechny peníze, které jste zde utratily, putují zpět směrem k dětem přes Sdružení rodičů nebo přes třídní fond. Nemalé díky patří i našim žákům, kteří se ve velké míře zapojili do organizace i do akce samotné. Byli jsme velmi potěšeni obrovským zájmem o akci, rádi jsme se se všemi potkali a těšíme se na další podobná setkání.

     • Informace ke stávce

     • Vážení rodiče, přátelé školy,

      v rozpočtu školství chybí pro příští rok minimálně 6 miliard korun – rozumím složité ekonomické situaci našeho státu, ale jsem spolu s ostatními řediteli a kolegy přesvědčena, že ubírat z rozpočtů škol se nám do budoucna nemůže vyplatit.Ve školách je zavedena inkluze. Když se inkluze začala do škol zavádět, ministerstvo uklidňovalo školy zřízením řady podpůrných opatření, například zavedením pozic asistentů pedagoga, možnost většího dělení hodin atd. Pro vládu však bylo překvapením, že toto řešení stojí mnoho peněz a teď potřebují ušetřit. Ministerstvo tedy plánuje snížení PHMAX (maximální stanovený počet hodin týdně, které učíme v naší škole). U nás je to konkrétně o 17 vyučovacích hodin. Kromě toho vláda plánuje i snížení počtu asistentů pedagoga.

      Co to pro nás konkrétně znamená?

      Dojde ke sloučení některých dělených hodin, popřípadě tříd. Například už nebudeme moci dělit vícepočetné třídy na hodiny tělocviku, některé hodiny cizích jazyků, pracovních činností atd.

      Vzhledem k tomu, že máme ve škole mnoho žáků inkludovaných, dělili jsme od letošního roku i některé hodiny českého jazyka a matematiky na prvním stupni, aby se učitelé mohli kvalitněji věnovat znevýhodněným dětem – to už také nepůjde.Se situací se budou muset vypořádat učitelé – čas, který věnují znevýhodněným žákům, jim přitom bude i při nejlepší snaze chybět na práci s ostatními žáky. Je také v plánu snížit platy nepedagogických pracovníků, tedy uklízeček, kuchařek…

      K čemu toto povede?

      Kdo bude za mnohem nižší plat uklízet učebny, záchody, jídelnu, chodby? Copak by škola mohla fungovat bez těchto lidí? Rozpočet se ve školství snižuje již několikátým rokem například na pomůcky a školení máme v současnosti asi polovinu toho, co jsme dostávali před rokem. A vláda plánuje další snižování.

      Začali jsme budovat důvěru mezi školou a veřejností, Vámi rodiči. Jde nám zejména o kvalitní vzdělávání v naší škole. Začali jsme pracovat na nové vizi školy, která bude reflektovat nové strategie vzdělávání a připravovat Vaše děti na život. Musím konstatovat, že všechny tyto pracně budované věci budou v ohrožení. Přestože jsou kroky současného ministra školství devastující, mohu Vám slíbit, že já i mí kolegové se budeme snažit minimalizovat jejich dopady na naši školu. Vaše děti jsou u nás vždy na prvním místě.

      Protože se tento týden nepodařilo vyjednat ve vládě změny, připojíme se 27. listopadu 2023 ke stávce kterou vyhlásily školské odbory. Rozhodli jsme se, že nelze jinak dát vládě jasně najevo, že tudy cesta nevede. Vážení rodiče, víme, že Vám zavřenou školou zkomplikujeme situaci, ale věřím, že nyní už chápete, proč to musíme udělat. Jde nám přece o kvalitní školu pro Vaše děti. Vždyť děti jsou budoucnost nás všech.

      Děkuji vám za pochopení.

      Mgr. Veronika Mikysková

      Ředitelka ZŠ a MŠ Božice